Oglašavanje i vanjske usluge

BLACK FRIDAY

15% NA SVE ROĐENDANSKE PAKETE UZ PROMO KOD BF15

(unos prilikom rezervacije)
Promotivna akcija vrijedi od 10. do 30. studenog za rođendane rezervirane u tom periodu i proslavljene do 31.12. Popust se odnosi na osnovni rođendanski paket za sve proslave koje se održavaju od ponedjeljka do četvrtka.

Oglašavanje

Dio web stranica poduzeća Interaktivna zabava d.o.o. predviđen je za oglašavanje i oglašivači su dužni te materijale usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Interaktivna zabava d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Vanjske usluge

Usluge koje na internetu pruža Interaktivna zabava d.o.o. ne uključuju troškove koje nastaju korištenjem računalne opreme i usluga za pristup našim stranicama. Interaktivna zabava d.o.o. nije odgovorna za telefonske troškove, troškove pružatelja internet usluge ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Molimo posjetitelja naših web stranica da primi na znanje da sve internetske stranice upotrebljava isključivo na vlastiti rizik. Interaktivna zabava d.o.o. ne daje nikakva jamstva i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje posjetitelj može pretrpjeti korištenjem usluga ili u svezi s korištenjem mrežnih stranica, servisa (poslužitelja), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računalna mreža koju Interaktivna zabava d.o.o. ne kontrolira ni u kojem obliku već je na nju samo povezan te zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa (poslužitelja) koje izravno ne kontrolira.